Kayıtlar

İngilizce Ders Notları 15 | Present Continuous Tense | Şimdiki Zaman

İngilizce Ders Notları 14 - This / That / These / Those ( İşaret Zamirleri / Sıfatları )

İngilizce Ders Notları 13- Must , Mustn't , Have to , Don't have to

İngilizce Ders Notları 12- The Gerund / The Infinitive

İngilizce Ders Notları 11- The Gerund / The Infinitive

İngilizce Ders Notları 10 - Simple Past Tense

İngilizce Present Tense Alıştırmaları

İngilizce Ders Notları 9 - Present Tense ( Geniş Zaman )