Question Tags | İngilizce Ders Notları 21Question tags, cümle sonuna eklenerek karşıdakinden cevap almamız sağlanayan bir kalıp. Dilimizde  " değil mi?" sorusunun karşılığı. Konuşurken di mi? olarak da kullanıyoruz.

Bir mağazaya gittiniz ve birini soru sormak için gözünüze kestirdiniz diyelim. İlk önce onun orada çalışıp çalışmadığını teyit etmek için muhtemelen şöyle bir cümle kurarsınız. "Siz burada çalışıyorsunuz, değil mi?"

Şimdi bu kalıbı ingilizcede nasıl oluşturabileceğimize gelin hep beraber göz atalım.

İşin mantığı ilk cümleniz olumlu ise, question tag olumsuz olmalı.
Olumsuz cümlelerde ise tam tersi. İlk cümle olumsuz ise, question tag olumlu olmalı.

Eğer karşımızdaki kişiden "evet" cevabını almayı bekliyorsak cümleyi olumlu kuruyoruz ve soruyu olumsuz yapıyoruz. 


- You are a doctor, aren't you?
   Siz bir doktorsunuz, değil mi?
- Yes, I am.
*İlk cümlemizi are yardımcı fiili ile kurduğuz için,  soru kalbında are not kalıbını kullandık.

- She is working, isn't she?
   O çalışıyor, değil mi? 
*İlk cümlemizi is yardımcı fiili ile kurduğuz için,  soru kalbında is not kalıbını kullandık.

- You will tell me, won't you?
   Beni arayacaksın, değil mi?
*İlk cümlemizi will ile kurduğuz için,  soru kalbında will not kalıbını kullandık.

- We met before, didn't we?
   Önceden tanışmıştık, değil mi?
*İlk cümlemiz geçmiş zaman olarak kurulduğu için, soru kalbında geçmiş zamanın sorusunu oluşturduğumuz did kalıbının olumsuz halini kullandık. 

- I was sleeping, wasn't I?
  Uyuyordum, değil mi?

- I am your friend, aren't I?
*Bu kalıpta uygulayacağımız bir istisna var.  Fark ettiyseniz ilk cümlemizde am yardımcı fiili olmasına rağmen soru kalıbımızı aren't ile oluşturduk.

- Somebody wants to see you, don't they?
  Biri seni görmek ister, değil mi?  
*Cümlenin öznesi "somebody, anybody, nobody, everybody" ise soru kalıbında they kullanırız. Birinci cümlemiz geniş zamanda kurulduğu için, geniş zamanın soru kalıbı olan do ile soru kalbını oluşturuyoruz.

Everything is here, isn't it?
 Her şey burada, değil mi?
*Cümlenin öznesi "everything, anything, nothing, something" ise soru kalıbında it kullanırız. 
Eğer karşımızdaki kişiden "hayır" cevabını almayı bekliyorsak cümleyi olumsuz kuruyoruz ve soruyu olumlu yapıyoruz. 


- You don't like tea, do you?
   Çay sevmiyorsun, değil mi?

- She won't come, will she?
  O gelmeyecek, değil mi?

- Jack wasn't listening, was he?
  Jack dinlemiyordu, değil mi?

- You didn't understand what he said, did you?
  Onun ne dediğini anlamadın, değil mi?

Oldukça eğlenceli bir konuyu bitirdik. Şimdi sıra öğrendiklerimizi pekiştirmekte.

Exercise: 3

Aşağıdaki cümlelere question tag kalıbı ekleyiniz.

  1. You are free tonight, ...................?
  2. You studied yesterday, .................?
  3. We will watch a film, ...................?
  4. I am right, ....................?
  5. The woman makes a hat, .................?
  6. She is a very sweet girl,....................?
  7. You aren't kidding me, ....................?
  8. Your father doesn't smoke very much, .....................?
  9. You aren't afraid of dogs, ..............................?
  10. David doesn't live in Istanbul, ......................?


Yorumlar

Yorum Gönder