When - While Bağlaç Kullanımı | İngilizce Ders Notları 19


Past continuous tense kalıbını geçmiş deslerimizde öğrenmiştik. Şimdiki dersiminiz konusu, o kalıbın vazgeçilmesi olan when ve while bağlaçlarını anlatmaya geldi.


Türkçeleştirmeye çalıştığımızda; -de, -da, -iken -yorken, - dığı zaman, - diği zaman eklerine karşılık kullanıldığını söyleyebiliriz.

When:

En basit hali ile anlatacak olursak, geçmişte bir eylem olurken başka bir eylem gerçekleştiğinde ve biz bunu anlatmak istediğimiz de when bağlacından yardım alıyoruz.

When i was going to Istanbul, I saw Ahmet. (İstanbul'da gittiğimde, Ahmet'i gördüm.)

When i was taking a shower, the door rang. (Banyo yapıyorken, kapı çaldı.)

When she woke up, I was drinking coffee. (O uyandığında, ben kahve içiyordum.)

Yukarıdaki örneklerde de görüleceği gibi, geçmişte devam eden bir eylem olduğu sürede, başka bir eylem gerçekleştirilmiş oluyor. 

While:

While bağlacını ayıran özellik geçmişte yapılan 2 eyleminde eş zamanlı gerçekleştirilmiş olması. 

While I was drinking a cup of coffee, he was reading a newspaper. ( Ben bir fincan kahve içiyorken o da bir gazete okuyordu.)

While they were talking, I was watching tv. ( Onlar konuşuyorlarken, ben televizyon izliyordum.)

Örneklere bakarak,  aynı eylemin eş zamanlı yapıldığını sonucu çıkartabiliriz. Böyle durumlarda ise while kullanıyoruz. 

*Dip not: Alıştırmalara geçmeden şunu belirteyim, tereddütte kaldığınız zamanlarda when kullanmaktan çekinmeyin. 

Exercise:2 

Aşağıdaki cümlerde boş bırakılan yerleri "when" veya "while" ile doldurunuz.

  1.  .......... I came home yesterday, my cat was sleeping. 
  2.  .......... I was having breakfast, they were reading book. 
  3.  .......... you were playing, I was working.
  4. I had many problems ........., I was a teenager. 
  5. I was running .......... I fell. 
  6. I was eating dinner........... Ali called. 
  7. My alarm rang ........... I was sleeping. 
  8. .......... he was working, he often listened to music. 
  9. .......... she was watching tv, I was studying. 

Yorumlar