Adverbs of Time - İngilizce Zaman Zarfları | İngilizce Ders Notları #22Zaman zarfları İngilizce'de genelde cümle sonunda kullanılır. Cümle başında kullanmak da yanlış bir kullanım değildir. Aşağıdaki liste, geniş zamanda en çok kullanılan zaman zarflarından oluşmaktadır.  

on SundaysPazarları
every dayher gün
on Sundays morningPazar sabahları
every nighther gece
in the morningssabahları
every minuteher dakika
in the eveningsakşamları
every two weeksher on dakikada
in (the) summeryazın
every summerher yaz
in MayMayıs ayında
every Aprilher Nisan
in the middle ofortasında
all morningbütün sabah
in a long timeuzun sürede
all daybütün gün
in a short timekısa sürede
all the yearbütün yıl
in two days' timeiki günde
earlyerken
in three montsh's timeüç ayda
lategeç
in ten munites' timeon dakikada
before / afterönce/ sonra
in an hourbir saatte
now / laterşimdi/ daha sonra
in a momentbir anda
still / alreadyhala/ çoktan
in peace timebarış zamanında
nowadaysbugünlerde
in war timesavaş zamanında
week in/outhaftalarca
in/at the end ofsonunda
month in/outaylarca
in/at the beginning ofbaşında
year in/outyıllarca
in/on timezamanında
these daysbu günlerde
at middaygün ortası
day after daygünlerce
at 12:00on iki'de
week after weekhaftalarca
at any timeher hangi bir zamanda
for ten hourson saattir
at this pointbu noktada
for a short timekısa süredir
at sales timeucuzluk zamanında
for a long timeuzun süredir
at leisureboş zamanda
each dayher bir gün
at sun setgüneş batımında
each weekher bir hafta


Örnek Cümleler:

I work for six hours a day.  Günde altı saat çalışırım.
We go swimming in the summer. Yazın yüzmeye gideriz.
They still live in London. Onlar hala Londra'da oturuyorlar.
I always go to work early. Ben her zaman işe erken giderim.
My sister washes her car every week. Kardeşim her hafta arabasını yıkar. 
Animals go to sleep at night. Hayvanlar geceleri uyurlar. 
They live in Ankara all the year round. Bütün yıl boyunca Ankara'da otururlar. 

Yorumlar

Yorum Gönder