There is There are | İngilizce Ders Notları 20Birinin / birilerinin veya bir şeyin / bir şeylerin, bir yerde olduğunu belirlemek için var kelimesini kullanırız.
İngilizce için durum biraz farklı. Tekiller ve çoğullar için iki ayrı kalıp var. Aslında çok basit.
"There is" kalıbını tekillerin bir yerde olduğunu belirtmek için kullanılırken;
"There are" ise çoğullar için kullanılır.

There is : Var, Vardır

Tekil ve sayılamayan isimlerle birlikte there is kullanılır.

There is a man at the door. ( Kapıda bir adam var.)

There is some water in the glass. 
Bardağın içinde biraz su var.

There is a tree in the garden. 
Bahçede bir ağaç var.

There is some bread on the table. 
Masanın üzerinde biraz ekmek var.

There is some milk in the bowl. 
Kasenin içinde biraz süt var.

Olumsuz kullanımı - There isn't : Yok, Yoktur

Tekil veya sayılamayan isimlerin yokluğundan bahsederken there is not kullanılır.

There isn't a supermarket in this street. ( Bu sokakta bir süpermarket yok.)

There isn't a key here.
Burada bir anahtar yok.

There isn't any water in the glass.
Bardakta hiç su yok.

There isn't any money in his pocket.
Cebinde hiç parası yok.


There are :  Var, Vardır

Çoğul isimlerle birlikte there are kullanılır.

There are sixteen boys in our class. (Sınıfımızda 16 erkek çocuk var.)

There are twelve months in a year. 
Bir yılda 12 ay var.

There are two knives near the plate. 
Tabağın yanında iki bıçak var.


Olumsuz kullanımı - There aren't : Yok, Yoktur

Çoğul isimlerin yokluğundan bahsederken there are not kullanılır.

There aren't any flowers in the vase. (Vazonun içinde hiç çiçek yok.)

There aren't 20 boys in our class.
Sınıfımızda 20 erkek çocuk yok.

There aren't any good programs on tv tonight.
Bu akşam televizyonda hiç güzel program yok.

Soru Kalıbı Oluşturma -  Is There / Are There : Var mı?

Bir şeyin veya bir şeylerin bir yerde bulunup bulunmadığını is there ..... ? veya are there .... ? kalıbıyla sorarız.
 Bu tür sorulara kısaca Yes, there is, veya No, there isn't şeklince cevap verebiliriz.

Is there a picture on the wall?  Duvarda bir resim var mı? 
Yes, there is.  Evet, var.

Are there any cars in the garden?  Bahçede hiç araba var mı?
Yes, there are. / No, there aren't.  Evet, var. / hayır, yok.

Yorumlar