Kayıtlar

Want | Would Like | Would You Like ? | İstemek | İngilizce Ders Notları 17

İngilizce Deyimler #1

İngilizce Ders Notları 16 | How Much...? | How Many ....? | Ne kadar ....? | Kaç tane ....?

İngilizce Ders Notları 15 | Present Continuous Tense | Şimdiki Zaman

İngilizce Ders Notları 14 - This / That / These / Those ( İşaret Zamirleri / Sıfatları )