Kayıtlar

When - While Bağlaç Kullanımı | İngilizce Ders Notları 19

"İçin" anlamında "to" kullanışı | İngilizce Ders Notları 18

İngilizce Deyimler #2