İngilizce Ders Notları 13- Must , Mustn't , Have to , Don't have to


Must ve Have to 
Olumlu durumlarda kullanım alanları.

We often use "have to " and "must " with impersonal you ( you = people in general )
Olumlu kullanımında çok fazla bir fark olmadığı için ikisinide kullanabiliriz. Örneğin bizim ingilizce öğretmenimiz Amerikalı ve biz çok fazla must kalıbını  kullanmayız dedi. İngilizler bu ayrıma daha fazla dikkat ediyorlarmış.

Must = We use "must"  for a personal obligation   ( must kalıbını kişisel yükümlülüklerde kullanıyoruz. )

Have to =  We normally use "have to" for a general obligation.
For example, a rule at work / School or a law   ( Have to kalıbını genel kurallardan bahsederken kullanıyoruz. Okulun kuralları, İş yerinin kuralları , hukuk kuralları için )Mustn't  ve Don't Have to 
Olumsuz durumlarda kullanım alanları.

Buradaki kullanım alanları ciddi fark oluşturuyor.  Örnek ile açıklayalım.

You mustn't go = It is prohibited. Don't go ( Gidemezsin.  O bir kural. )
You don't have to go =  You can go if you want, but it's not obligatory/ necessary. ( Gitmesen iyi olur. Bu bir kural değil, eğer istersen gidebilirsin.)

Şimdi örnekler ile pekiştirelim.

- You have to wear a seatbelt in a car.  ( Arabada emniyet kemeri takmak zorundasınız.)
- You must / have to be over 18 to see this film ( Bu filmi izlemek için 18 den büyük olmalısınız.)
- You have to wear a jacket this company ( Bu şirkette ceket giymelisiniz.)
-You mustn't put your feet on the seats. ( Koltukların üzerine ayak koymak yasaktır.)
-You mustn't play football here at night. ( Burada gece futbol oynamak yasaktır. )
-You mustn't touch the door. ( Kapıya dokunmak yasaktır. )
-You don't have to wake up early tomorrow. ( Yarın erken kalkmak zorunda değilsin. )
-You don't have to pay anything now. ( Şuan hiçbirşey ödemek zorunda değilsiniz./ Şuan birşey ödemesenizde olur.)

-* He has to study very hard. She has exam soon .( O çok sıkı çalışmalı. Yakında sınavı var. )
-*She doesn't  have to work today. ( O bugün çalışmak zorunda değil. )


* She, he, it özneleri için "has " kullanmayı unutmuyoruz ;) 

Must ile soru sorarken,  cümlenin başına  "Must " getiriyoruz.

-Must you do your homework tonight? ( Ev ödevini bu gece yapmak zorunda mısın? )

Have to ile soru sorarken  cümlenin başına do getirerek soru kalıbını oluşturuyoruz.

- Do you have to wear a seatbelt in a car. ( Arabada emniyet kemeri takmak zorunda mıyız? )
- Does she have to work today. ( O bugün çalışmak zorunda mı? )


Yorumlar