Kayıtlar

There is There are | İngilizce Ders Notları 20

When - While Bağlaç Kullanımı | İngilizce Ders Notları 19

"İçin" anlamında "to" kullanışı | İngilizce Ders Notları 18

İngilizce Deyimler #2

Want | Would Like | Would You Like ? | İstemek | İngilizce Ders Notları 17

İngilizce Deyimler #1

İngilizce Ders Notları 16 | How Much...? | How Many ....? | Ne kadar ....? | Kaç tane ....?

İngilizce Ders Notları 15 | Present Continuous Tense | Şimdiki Zaman

İngilizce Ders Notları 14 - This / That / These / Those ( İşaret Zamirleri / Sıfatları )

İngilizce Ders Notları 13- Must , Mustn't , Have to , Don't have to

İngilizce Ders Notları 12- The Gerund / The Infinitive

İngilizce Ders Notları 11- The Gerund / The Infinitive