İngilizce Ders Notları 12- The Gerund / The Infinitive


Önceki yazımda infinitive kalıbının kullanımını anlatmıştım.
Bu yazımda da Gerund kalıbını anlatmaya çalışacağım.

Aynı cümle içeriside iki fiile yer veriyorsak biri illaki ek almalı.
Gerund kalıbına göre yardımcı fiilin sonuna "-ing " takısı getiriyoruz.

Çoğunlukla olmuş veya olagelen olayların anlatımında bu kalıbı kullanıyoruz.

I love swimming in the sea.  Denizde yüzmeyi severim.
Yüzmeyi sevmemiz olagelen bir olay. Dünde seviyorduk bugün de. Yarında sevmeye devam edeceğiz.


Bazı fiillerden sonra gelen fiiller -ing takısı alır. Aşağıda bu fiillere ait bir tablo oluşturdum.
Endişelenmeyin !! İki fiili birbirine bağlama işi pratik ile daha çok oturacaktır.


admit (to)  kabul etmek keep on devam etmek
appreciate beğenmek leave off bırakmak, kesmek
avoid kaçınmak mention söz vermek
consider  dikkate almak mind aldırmak
delay ertelemek miss özlemek
dislike hoşlanmamak notice farkına varmak
enjoy hoşlanmak, keyif almak practice uygulamak
escape  kaçmak put off ertelemek
excuse affetmek recollect hatırlamak
feel hissetmek stop durdurmak
finish bitirmek suggest önermek
give up  bırakmak can’t stand dayanamamak
go on devam etmek
Şimdi tabloda yer alan fiiller ile bir kaç örnek cümle yazalım. 

I like reading books.
I enjoy playing PS3
I hate getting up early in the morning.

Infinitive ve Gerund aslında bir çok farklı kullanım alanlarına sahip.Ben çok basit bir şeklinde ön alıştırma yazısı yazdım.

Kullanım alanlarına göre küçük bir tablo yapmakta yarar var. 

Gerund ( ing )                                  Infinitive ( to )
1- Subject or object                           1- After ( want , need , would like, etc. )
2-After Prepositions                         2- After adjectives
3- -After some words                        3- After question words ( what, where, when )
fiiller yukarıdaki tabloda                4- To say why you do something. *


Why did you come to this school ? 
* I came to this school to learn English.   NOT : for learn English  


Yorumlar