İngilizce Ders Notları 9 - Present Tense ( Geniş Zaman )
Routine 

Everyday ( hergün) on mondays ( pazartesileri) Always ( daima)
Every winter ( her kış) at weekends ( haftasonları) Usually ( genelde)
Every week ( her hafta ) at nights ( geceleri) often ( sık sık)
Every hour ( her saat) in the evenings ( akşamları) Sometimes ( bazen)
Every  monday ( her pazartesi )

Rarely ( Nadiren)
Every time ( her zaman)

Never ( Asla )
Every July. ( her temmuz)İngilizcede en yaygın olarak kullanılan zamandır. Alışkanlıklarımızı ve günlük rutinlerimizi anlatırken bu tensi kullanıyoruz.
Cümle yapısı oldukça basittir.
Özne + fiilin 1 halini kullanıyoruz.
Dikkat etmemiz gereken tek nokta İngilizcede tekiller olan  "He, She , İt " için fiile sebastiyanın "S" sini eklemeyi unutmamak. 

Çoğullar 
- walk 
You  - work
We  - Study
They  - come here
3. Tekil Şahıslar 
He - walks
She  - works
It  - comes


- We travel every summer. ( Biz her yaz seyahat ederiz. )
- He travels  every summer. ( O her yaz seyahat eder. )
- I go abroad every year. ( Ben her yıl Yurtdışına giderim.)
- She goes ( O gider. )
- They run on Sundays  ( Onlar Pazarları koşar. )
- I drink milk at breakfast every day. ( Her gün kahvaltıda süt içerim. )
- I swim often. ( Sık sık yüzerim.)
- She comes here sometimes. ( O bazen buraya gelir. )
- She works in a bank ( O bir bankada çalışır.

****Fiil sesli harf ile bitiyorsa -s yerine -es takısı gelir. ****

Olumsuz Cümle Yapısı

Geniş zamanda olumsuz cümle kurabilmemiz için,

Çoğullarda ( I, you, we, they  için ) "do not" kısaltması " don't " ihtiyacımız var.

- I don't drive. ( Araba sürmem. )
- I don't wake up at 7 o'clock every morning. ( Her sabah saat yedide uyanmam.)
- You don't speak English ( Sen İngilizce konuşmazsın.)
- They don't  play football ( Onlar futbol oynamaz.)


Tekillerde ( He , She, It için) "does "not kısaltması " doesn't" ithiyacımız var.

****Olumsuz cümlelerde Sebastiyanı "do" ya eklediğimiz için ayrıca fiile eklemiyoruz.****

- She doesn't work in a school. ( O bir okulda çalışmaz. ) 
- He doesn't eat apple . ( O elma yemez. )
- It doesn't play. ( O oynamaz.)


Soru cümleleri 

 Soru sorabilmek için ihtiyacımız olan " do " ve " does" dır.
Çoğullarda ( I , you, we, they  ) soru cümlesi kurabilmek için  cümleye  "do " ile başlarız.

- Do you believe me? ( Bana inanır mısın? )
- Do you drink coffee every day ? ( Her gün kahve içer misin? )
- Do they speak English. ( Onlar İngilizce konuşurlar mı? )


Tekillerde ( he, she, it ) soru cümlesi kurabilmek için  cümleye  "does " ile başlarız. 

**** Soru cümlelerinde de  Sebastiyanı "do" ya eklediğimiz için  ayrıca fiile eklemiyoruz. ****

- Does she play the gitar. ( O gitar çalar mı ? )
- Does it rain in March. ( Martta yağmur yağar mı? )
- Does he go to work 5 days a week? ( O haftada 5 gün mü işe gider? )

Soru cümlelerinin  yanıtı olumlu ise  Sebastiyanı  fiillerin sonunda kullanmayı unutma ;)
- Does she play the gitar?  / Yes, She plays the gitar.  /  No, She doesn't play gitar.
- Does it rain in March? / Yes, it rains in March.  / No it doesn't rain in March .
- Does he go to work 5 days a week? / Yes, He goes to work 5 days a week. / No, he doesn't go to work 5 days a week.

İnfo 

- Where do you live? ( Sen nerede yaşıyorsun?  ) I live in Krakow.
- Where does he stay?  ( O nerede kalıyor? ) He stays at the hotel.
- Why do you come here?
- What do you do in the evening? 
- How many hours do you work? 
- How much many do you earn? 
- Who do you work with? 


* İngilizce'den Türkçe'ye  tam olarak çeviri yapmak yanlıştır.
Örneğin,
Türkçe'de "Seni seviyorum" deriz. Fakat ingilizce'de " I love you" kalıbını kullanırız.
Türkçe'de "Nerede yaşıyorsun" deriz. Fakat ingilizce'de " where do you live " kalıbını kullanırız.


Bu tense için oldukça fazla alıştırma yapmak lazım. Kendi yaşantımızdan çıkarabileceğimiz cümleler oluşturmak ve bunları yazmak oldukça güzel bir çalışma yöntemidir.

Şimdi pratik yapmaya başlayabilirsin :)
Her gün rutin olarak  yaptığın şeyleri yaz.
Yorumlar