İngilizce Ders Notları 8- The Future Continuous Tense ( Gelecekte Devam Eden Zaman )


Bir işin gelecekte devam edeceğini,  bu tensi kullanarak anlatıyoruz.
Türkçe de biz bu zamanı " -yor olacak " eki ile anlatıyoruz. 
İngilizce de ise will be + verb+ ing  ile bu kalıbı oluşturuyoruz. Böyle yazınca bu ne yaw diyesi geliyor insanın, lakin örneklerde pekiştirilince hiçte zor değil.Emin olun. Şimdi başlayalım.

I
will + be +verb+ing
You 
will + be +verb+ing
We
will + be +verb+ing
They
will + be +verb+ing
He 
will + be +verb+ing
She 
will + be +verb+ing
It
will + be +verb+ing

- I will be flying to Rome this summer. ( Bu yaz Roma'ya uçuyor olacağım. )
- You will be cooking tomorrow. ( Yarın pişiriyor olacaksın. )
- I will be working tonight. ( Bu gece çalışıyor olacağım.)
- They will be running at seven o'clock tomorrow. ( Onlar yarın saat yedide koşuyor olacaklar. )


Olumsuz Cümle Yapısı

Olumsuz cümle kurmak istersek yapmamız gereken will +  be arasına "not" eklemek.
will +not +be 

- I will not be sleeping  ( Uyumuyor olacağım. )
- He will not be studying in the library. ( O kütüphanede ders çalışmıyor olacak. )


Soru Cümleleri 

Soru cümlesi oluştururken "will " cümlenin başında yer alır.

- Will you be working? ( Çalışıyor olacak mısın? )
- Where will you be living ten years later? ( 10 yıl sonra nerede yaşıyor olacaksın? )
- What will you be doing ? ( Ne yapıyor olacaksın? )
- Why will you be sleeping? ( Neden uyuyor olacaksın? )
- When will you be going  ( Ne zaman gidiyor olacaksın? )


***********Kısa bir hatırlatma yapalım*****************

- I am cooking now. ( Şimdi pişiriyorum. )
- I was cooking yesterday. ( Dün pişiriyordum. )
- I will cook tomorrow. ( Yarın pişireceğim. )
- I will be cooking tomorrow. ( Yarın pişiriyor olacağım. )

******************************************************************

Şimdi sıra sende, 

1-Aşağıdaki soruları cevapla

  • What will you be doing on Monday?
  • When will you be sleeping ?
  • Where will you be working two years later? 
  • Where will you be living two years later? 


Yorumlar