İngilizce Ders Notları 7- "Get" fiilinin sıfatlarla kullanılması

Get + Adjective

Sıfatları fiile dönüştürmek için " get " fiili yardımımıza koşuyor.
Örnek ile anlatmak daha kolay sanırım.

Old- Yaşlı
I am old - Ben yaşlıyım.  ( derken bir durumu anlatıyoruz. )
I am getting old. - Yaşlanıyorum. ( burada ise yaşlamaya bir hareket katıyoruz. )

Tired- Yorgun
I am tired. - Yorgunum.
I am getting tired. - Yoruluyorum.

You were tired. Yorgundun.
You were getting tired- Yoruluyordun.

* Unutma fiil kökümüz "get" . Kulandığımız ing takısı zamandan dolayı. İlerleyen derslerde "get"  fiilini geçmiş zaman göre çekerek sıfatları fiile dönüştürmeyi de öğreneceğiz.

Şimdi sıra sende;

1- Aşağıda sıfatları kullanarak konumuza uygun cümleler oluştur.

  • ill
  • hungry 
  • Bored
  • Ready 


Yorumlar