İngilizce Ders Notları 6- Durum ( İsim ) ve Hareket ( Fiil ) cümleleri

Durum cümlesi ( İsim cümlesi )

Cümle içerisinde bir hareket söz konusu değil ise durum bildiren bir cümle ise ,  İsim cümlesi olarak nitelendirilir.
İsim cümleleri içinde fiil barındırmaz. Bu cümlenin kahramanları sıfatlardır. Yardımcı fiil olan ( am, is, are ) kullanmalıyız ki cümlemiz havada kalmasın.
Örnekler ile daha fazla pekişecektir bu durum :)
-  It is hat. (  O çok sıcak. )
-  I am clever. ( Ben zekiyim. )
-  He is a doctor. ( O bir doktordur. )
-  you are liar. ( Sen yalancısın. )
-  My car is red. ( Benim arabam kırmızıdır.)

Hareket cümlesi (  Fiil cümlesi ) 

Başlıktan da anlaşılacağı gibi içinde bir haraket barındıran cümlelerdir.  Bu cümlelerin baş kahramanı fiillerdir.
Geniş zamanda kullanıyorsanız fiil ek almaz.
- I drink milk everyday ( ben her gün süt içerim. ) İçmek fiili barındırıyor.

Bu örneği şimdiki zaman göre düzenleyelim.
I am drinking milk.

 Bu örnekte " He is drink milk "derseniz kocaman bir yanlış yapmış olursunuz. Şimdiki zamanda fiil cümleleride yer alan fiiller +ing eki almalıdır.


Şimdi sıra sende;
 1- aşağıda verilen sıfatlar ile isim cümleleri oluştur.
Örneğin,
The butterfly is beautiful. The frog is ugly.


  • Old / New
  • Dirty / Clean
  • Expensive / Cheap 
  • Dry / Wet 
  • Rude / Polite 

2- Aşağıda verilen fiiller ile fiil cümleleri oluştur.

Örneğin,
 I clean my room every week. ( Odamı her hafta temizlerim.)
 I am cleaning my room. ( Odamı temizliyorum.)  

  • Pay
  • Think
  • Feel
  • Run
  • Talk

Yorumlar