İngilizce Ders Notları 4- Can ( -e bilmek kalıbı)

Yapmasını bildiğimiz veya yapmaya gücümüzün yettiği eylemleri " Can" ile ifade ediyoruz.

I can+Verb1
You  can+Verb1
We can+Verb1
They can+Verb1
He  can+Verb1
She  can+Verb1
It can+Verb1


- I can speak France  ( Fransızca konuşabiliyorum. / Fransızca konuşmasını biliyorum )
- You can close the door ( Sen kapıyı kapatabilirsin.)
- We can talk  ( Biz konuşabiliriz. )
- They can walk ( Onlar yürüyebilir )
- He can understand  ( O anlayabilir. )
- She can listen ( O dinleyebilir. )
- it can rain ( yağmur yağabilir. )

Olumsuz cümle yapısı

Bir işi yapmasını bilmiyorsak , o işi yapmaya gücümüz yetmiyorsa Cannot (Can't) kalıbını kullanırız.

- I can't lift this table .( Bu masayı kaldıramam. )
- You can't do it ( Onu yapamazsın.)
- He can't speak Turkish ( O Türkçe konuşamaz.)
- She can't cook everything ( O herşeyi pişiremez. )
- They can't go there ( Onlar oraya gidemez.)
- We can't call me ( Biz seni arayamayız. )

Soru Cümleleri

Soru cümlesi oluşturulurken " can " cümlenin başında yer alır.

- Can I help you ( Size yardımcı olabilir miyim? )
- Can you draw a cat for me ? ( Benim için bir kedi çizebilir misin? )
- Can we stay here tonight? ( Bu gece burada kalabilir miyiz? )
- Can we take a break? ( Ara verebilir miyiz? )
- Can she make tea for us ? ( Bize çay yapabilir mi? )
- Can you pick up me from work? ( Beni işten alabilir misin? )
- Can you pick up my dog from vet? ( Köpeğimi veterinerden alabilir misin? )

* From - dan, - den anlamında kullanılıyor. ( From work - işten ,  From vet - veterinerden ,  From the school - okuldan )

* Pick up = birini veya birşeyi bir yerden almak anlanımda kullanılır.

-  What can you do for me ? ( Benim için ne yapabilirsin? )
 - When can you call me again? ( Beni tekrar ne zaman arayabilirsin? )
-  When can I see you again? ( Seni yeniden ne zaman görebilirim? )
-  How can you do this to me ? ( Bunu bana nasıl yaparsın? )
- Where can I turn in to Bagdat Street? ( Bağdat caddesine nereden dönebilirim? )
- How many glass of wine can you drink a day?  ( bir günde kaç bardak şarap içebilirsin? )
- How much many can you give me ? ( Bana ne kadar para verebilirsin? )

Yapıp, yapamayacaklarınızı ingilizcede anlatmak oldukça basit.

Şimdi sıra sende;

1- Yapabildiğin 5 adet cümle yaz.

2- Yapamayacağın 5 adet cümle yaz.

3- Aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye çevir.

 • Can we be friends?
 • Can you be calm, please? 
 • Can you be quick , please?   
 • Can I stay for dinner tonight? 
 • What time can you be here tomorrow? 
 • Where can we meet in Kadıköy next week? 
 • Who can help me? 
 • How can you judge me? 
 • How many people can we invite to the party?
 • How many days can we stay here?
 • How much vodka can you drink? 
 • How can help you?
 • How many hamburgers can you eat a day? 

4- Aşağıdaki soruları cevapla.

 • Can a chicken fly? 
 • Can a snake run? 
 • Can an elephant speak?
 • Can a giraffe drink water from a glass?
 • Can a turtle write a book?
 • Can a butterfly walk?
5- Aşağıda cümleleri İngilizce çevir.

 • Yarın Murat ile buluşabilirim.
 • Onlar parka gidebilir.
 • Hergün ingilizce çalışabilirim.
 • O koşabilir.
 • Bunu yapamam.
 • Bilgisayar kullanabilirim.
 • Bir şiir yazamam.
 • Seni işten alabilirim.

Yorumlar

Yorum Gönder