İngilizce Ders Notları 3 - Future Simple Tense ( Gelecek Zaman)

Will = -ecek , -acak takısı yerine kullanılır.


I will+Verb1
You  will+Verb1
We will+Verb1
They will+Verb1
He  will+Verb1
She  will+Verb1
It will+Verb1

I will walk tomorrow ( Yarın yürüyeceğim. )
I will  do ( Yapacağım)
( Bazı yerlerde kısaltılarak yazılır. örneğin, I'll do. )

He'll find you later. ( O seni sonra bulacak.)
I'll wear this t-shirt tomorrow. ( Yarın bu tişörtü giyeceğim. )
I'll play football next week. ( Gelecek hafta futbol oynayacağım.)
I'll teach you later. ( Sana sonra öğreteceğim)
They will come to my house next month ( Gelecek ay onlar benim evime gelecek.)
He will buy a car next year. ( O gelecek yıl bir araba alacak.)


Olumsuz Cümle Yapısı 

Olumsuz yapmak istersek will yerine won't  kullanıyoruz.

I won't this t-shirt tomorrow. ( Yarın bu tişörtü giymeyeceğim. )
He won't eat  chicken. ( O tavuk yemeyecek. )
We won't visit you ( Seni ziyaret etmeyeceğiz.)


Soru Cümleleri

Soru cümlesi oluşturulurken will cümlenin başında yer alır.

Will I see you again? ( Seni tekrar görebilecek miyim? )
Will you call me again? ( Ben tekrar arayacak mısın? )
Will he go to rome next week ? ( O haftaya Roma'ya  gidecek mi? )
Will you go to work tomorrow? ( Yarın işe gidecek misin? )
Will she cook pasta tomorrow? ( O yarın makarna pişirecek mi? )
Will you fly to Poland next week? Haftaya Polonya'ya uçacak mısın? )
What will you do tomorrow? ( Yarın ne yapacaksın?)
When will they come here? ( Onlar buraya ne zaman gelecekler? )
What time will she watch tv? (O ne zaman tv izleyecek? )
How will you call me ? (Beni nasıl arayacaksın? )
Where will you work? ( Nerede çalışacaksın? )
Who will we play tennis with? ( Kiminle tenis oynayacağız? )


İşte gelecek zamanda cümle kurmak bu kadar basit.


Şimdi sıra sende;

  • Bu hafta yapacağın şeyleri anlatan 7 tane cümle kur. 
  • Yukarıdaki soru cümlelerinden 5 adet seç ve cevapla. 

Bunlarda ders sonu  bonusların :)
Here - Burada
There- Orada
Everywhere - Heryerde
Say- Söylemek
Way- Yol, yön
Save- Biriktirmek, korumak
Laugh- Gülmek
Have fun- Eğlenmek
These days- Bu günlerde
Sing- İmzalamak
Draw- Çizmek


Yorumlar