İngilizce Ders Notları 2 - The Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikayesi )


Geçmişte yapmakta oluğumuz bir olayı anlatıyorsak, Past continuous tense kalıbını kullanıyoruz. 
Tekiller için was, çoğullar için were yardımcı fiiline ihtiyacımız var.
Geçmişte tamamladığımız bir eylem değil de, yapmakta oluğumuz bir olayı anlatıyorsak bu zamanı kullanılır.

           -YORDUM


Yesterday
Was   +   verb + ingThis time yesterday
Were  +   verb + ingLast (week, year, month)

in 1998

3 days ago, 7 days ago

I was + V+ing
You  were +V+ing
We were +V+ing
They were +V+ing
He  was + V+ing
She  was + V+ing
It was + V+ing

Examples;

She was cooking yesterday. ( o dün yemek pişiriyordu. )
They were waiting for you last week. ( geçen hafta  onlar seni bekliyorlardı. )
I was living in Istanbul two years ago. ( iki yıl önce İstanbul'da yaşıyordum. )
You were walking on the street this time yesterday. (dün bu zamanda sokakta yürüyordun)
Murat and Gökhan were playing tennis 2 days ago.(Murat ve Gökhan 2 gün önce tenis oynuyorlardı.)


Olumsuz Cümle Yapısı

Cümleleri olumsuz yaparken yardımcı fiilin ( was, were ) sonuna not eki ekleniyor. 

Examples; 

I wasn't sleeping yesterday.
You weren't living in Ankara last year.


Soru Cümleleri 

Soru cümlesi oluşturulurken, was/ were cümlenin başında yer alır.

Was she cooking yesterday? ( O dün yemek pişiriyor muydu? )
Were they waiting for you last week ? ( Onlar geçen hafta seni bekliyorlar mıydı? )
Was Ali reading a newspaper at 8 o'clock yesterday? ( Ali dün saat sekizde gazete okuyor muydu? ) 

Where, why, when, what time kullanarak soru cümlesi oluşturma

Where were you walking this time yesterday?( dün bu saatte nerede yürüyordun? )
When were you sleeping ? ( ne zaman uyuyordun? )
Why were you running 1 o'clock ago ?( Neden bir saat önce koşuyordun? )
What time was it raining ? ( Yağmur saat kaçta yağıyordu? ) 

* What time ile sorulan soru cümlelerinin cevabı saat içermelidir. 
What time was it raining? - it was raining at 15:30 

Ayrıca bu zamanı geçmişte biten bir olay sırasında yapmaya devam ettiğimiz bir olayı anlatırken de kullanıyoruz. Geçmiş zaman konusunu işlemeden bu konu kafanızı karıştırabilir. Şimdilik bir kaç örnek vermek istiyorum. Geçmiş zaman konusunu yazdıktan sonra  daha çok örnek ile açıklayacağım. Burada yer alan When soru sormak için değil cümleyi bağlamak için kullanılır.

Examples; 

- When I called , my sister was sleeping   ( ben aradığımda kız kardeşim uyuyordu. )
- When I met them, I was living in İzmir. ( Onlarla tanıştığım zaman İzmir'de yaşıyordum. )


Şimdi sıra sende,

1- I was cooking yesterday , but I am working today.

     Yukarıda örneğe benzer 5 adet cümle oluştur. 

2- Aşağıdaki cümleleri soru halinde yaz. Türkçe'ye çevirmeyi dene. 
 • Ebru was writing a latter at 2 o'clock ago. 
 • Hakan was eating a sandwich this time yesterday.
 • A car was coming 3 hours ago.
 • You were reading a book last month.
 • He was earning five thousand dollars a month.
 • I was going to Ankara last week.
 • They were crying.
 • he was speaking on the phone.
3-    Aşağıdaki soru cümlelerini  yanıtla.
 • What were you doing yesterday?
 • Where were you going?  
 • Who were you talking with ?

4- Kendinle ilgili 5 adet cümle oluştur. Oluşturduğun cümlelerin olumsuz hallerini de yaz. 

Yorumlar